Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


O Biuletynie Informacji Publicznej
    Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej (1)

Gmina Mrozy
    Statut (6)
    Dane statystyczne (0)
        Dane ze spisu powszechnego w 2002 roku (4)
        Dane 2005/2006 r. (3)
        Dane 2010 r. (3)
        Dane 2012 (2)
    NIP i REGON Gminy (1)
    Charakterystyka ogólna (2)
    Jednostki pomocnicze (sołectwa) (2)
    Stowarzyszenia (2)
    Tereny inwestycyjne (1)
    Honorowi Obywatele Gminy (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada (0)
        Skład rady (1)
        Komisje (0)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (8)
            Komisja Rewizyjna (5)
                Posiedzenie (54)
            Komisja Rolnictwa, Ładu i Porządku (5)
                Posiedzenie (64)
            Komisja Budżetu i Edukacji (5)
                Posiedzenie (86)
        Sesje Rady (0)
            Kadencja 2002 - 2006 (5)
            Kadencja 2006 - 2010 (36)
            Kadencja 2010-2014 (41)
            Kadencja 2014-2018 (43)
            Kadencja 2018-2023 (46)
        Protokoły z sesji (0)
            Kadencja 2006 - 2010 (21)
            Kadencja 2010 - 2014 (41)
            Kadencja 2014 - 2018 (44)
            Kadencja 2018-2023 (44)
        Transmisje sesji Rady Miejskiej w Mrozach (1)
        Imienne Głosowanie (1)
        Interpelacje i zapytania (29)

Urząd Miasta i Gminy
    Tablica informacyjna Urzędu (1)
    Wewnętrzne numery telefonów (1)
    Regulaminy (27)
    NIP i REGON Urzędu Miasta i Gminy (1)
    Ogłoszenia (179)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (4)
    Konsultacje z mieszkańcami (0)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)
        Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2)
        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (2)

Ochrona danych osobowych
    Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy (1)

Działania na rzecz dostępności
    Plan działania (1)
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (2)

Jak załatwić sprawę w Urzędzie
    Podatki (6)
    Urząd Stanu Cywilnego (0)
        Akta stanu cywilnego (8)
        Dowody osobiste (2)
        Małżeństwa (6)
        Medal za długoletnie pożycie małżeńskie (2)
        Urodzenia - rejestracja (2)
        Zgon - rejestracja (2)
        Zmiana imion i nazwisk (2)
    Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami (0)
        Decyzje środowiskowe (1)
        Nieruchomości - nadanie i zmiana numeru (1)
        Ochrona środowiska (2)
        Planowanie przestrzenne (5)
        Psy ras agresywnych (1)
        Ochrona przyrody (6)
        Zwrot podatku akcyzowego (1)
        Podział nieruchomości (1)
        Drogi (0)
            Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu (1)
            Uzgodnienie linii ogrodzenia nieruchomości (1)
            Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (2)
            Uzgodnienie możliwości połączenia działki z drogą gminną (1)
            Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej, w odległości mniejszej od krawędzi jezdni, niż odległości określone w art. 43 ustawy o drogach publicznych (1)
            Zezwolenie na umieszczenie urządzeń w drodze gminnej (1)
    Ewidencja Działalności Gospodarczej (2)
    Ewidencja Ludności (6)
    Referat Edukacji. Przedsiębiorczosci, Bezpieczeństwa i Logistyki (0)
        Zezwolenie na imprezę masową (1)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
    Zmiany w opłacie skarbowej od 1 stycznia 2007 roku (1)
    Sprzedaż węgla (1)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady (0)
        Projekty Uchwał (0)
            Projekty 2008 (0)
                XXI Sesja Rady Gminy (3)
            Projekty 2009 (0)
                XXXII Sesja Rady Gminy (1)
        Rok 2003 (2)
        Rok 2004 (7)
        Rok 2005 (23)
        Rok 2006 (61)
        Rok 2007 (62)
        Rok 2008 (72)
        Rok 2009 (54)
        Rok 2010 (78)
        Rok 2011 (116)
        Rok 2012 (120)
        Rok 2013 (135)
        Rok 2014 (148)
        Rok 2015 (119)
        Rok 2016 (101)
        Rok 2017 (92)
        Rok 2018 (108)
        Rok 2019 (122)
        Rok 2020 (81)
        Rok 2021 (114)
        Rok 2022 (88)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Rok 2005 (3)
        Rok 2006 (0)
            luty (1)
            marzec (1)
            kwiecień (1)
            maj (1)
            czerwiec (1)
            lipiec (1)
            sierpień (1)
            wrzesień (1)
            październik (1)
            listopad (1)
            grudzień (1)
        Rok 2007 (0)
            styczeń (1)
            październik (1)
        Rok 2008 (0)
        Rok 2009 (0)
            styczeń (0)
            luty (0)
            marzec (0)
            kwiecień (0)
            maj (0)
            czerwiec (0)
            lipiec (0)
            sierpień (0)
            wrzesień (1)
            październik (1)
            listopad (1)
            grudzień (1)
        Rok 2010 (0)
            styczeń (1)
            luty (1)
            marzec (1)
            kwiecień (1)
            maj (1)
            czerwiec (2)
            lipiec (1)
            sierpień (1)
            wrzesień (1)
            październik (1)
            listopad (1)
        Rok 2011 (0)
            styczeń (2)
            luty (0)
            marzec (5)
            kwiecień (1)
            maj (5)
            czerwiec (6)
            lipiec (2)
            sierpień (6)
            wrzesień (14)
            październik (8)
            listopad (5)
            grudzień (15)
        Rok 2012 (0)
            styczeń (9)
            luty (7)
            marzec (17)
            kwiecień (9)
            maj (7)
            czerwiec (8)
            lipiec (13)
            sierpień (13)
            wrzesień (12)
            październik (12)
            listopad (10)
            grudzień (18)
        Rok 2013 (0)
            styczeń (10)
            luty (9)
            marzec (6)
            kwiecień (9)
            maj (9)
            czerwiec (7)
            lipiec (9)
            sierpień (3)
            wrzesień (13)
            październik (6)
            listopad (12)
            grudzień (13)
        Rok 2014 (2)
            styczeń (12)
            luty (7)
            marzec (11)
            kwiecień (4)
            maj (12)
            czerwiec (8)
            lipiec (14)
            sierpień (9)
            wrzesień (11)
            październik (13)
            listopad (12)
            grudzień (14)
        Rok 2015 (0)
            styczeń (5)
            luty (4)
            marzec (10)
            kwiecień (6)
            maj (10)
            czerwiec (8)
            lipiec (6)
            sierpień (13)
            wrzesień (9)
            październik (9)
            listopad (14)
            grudzień (16)
        Rok 2016 (0)
            styczeń (4)
            luty (7)
            marzec (10)
            kwiecień (9)
            maj (10)
            czerwiec (13)
            lipiec (6)
            sierpień (11)
            wrzesień (14)
            październik (13)
            listopad (9)
            grudzień (12)
        Rok 2017 (0)
            styczeń (8)
            luty (5)
            marzec (9)
            kwiecień (4)
            maj (10)
            czerwiec (11)
            lipiec (13)
            sierpień (11)
            wrzesień (8)
            październik 2017 (10)
            listopad (8)
            grudzień (9)
        Rok 2018 (0)
            styczeń (5)
            luty (12)
            marzec (11)
            kwiecień (9)
            maj (6)
            czerwiec (8)
            lipiec (9)
            sierpień (8)
            wrzesień (8)
            październik (8)
            listopad (8)
            grudzień (12)
        Rok 2019 (0)
            styczeń (6)
            luty (8)
            marzec (6)
            kwiecień (7)
            maj (7)
            czerwiec (11)
            Lipiec (13)
            sierpień (11)
            wrzesień (6)
            październik (12)
            listopad (7)
            grudzień (12)
        Rok 2020 (1)
            styczeń (9)
            luty (8)
            marzec (11)
            kwiecień (7)
            maj (7)
            czerwiec (10)
            lipiec (13)
            sierpień (10)
            wrzesień (10)
            październik (9)
            listopad (9)
            grudzień (15)
        Rok 2021 (0)
            styczeń (8)
            luty (10)
            marzec (7)
            kwiecień (5)
            maj (5)
            czerwiec (6)
            lipiec (10)
            sierpień (11)
            wrzesień (4)
            październik (7)
            listopad (4)
            grudzień (13)
        Rok 2022 (0)
            styczeń (11)
            luty (8)
            marzec (10)
            kwiecień (7)
            maj (8)
            czerwiec (12)
            lipiec (12)
            sierpień (17)
            wrzesień (12)
            październik (12)
            listopad (17)
            grudzień (0)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (4)
    Plan rozwoju lokalnego (2)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy (0)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy - dokument obowiązujący (1)
        Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyMrozy (1)

Finanse Gminy
    Mienie komunalne (14)
    Budżet (0)
        2005 rok (2)
        2006 rok (5)
        2007 rok (6)
        2008 rok (5)
        2009 rok (6)
        2010 rok (4)
            Wykonanie budżetu (26)
        2011 rok (5)
            Budżet Gminy Mrozy (67)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (8)
        2012 rok (4)
            Budżet Gminy Mrozy (15)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (7)
        2013 rok (2)
            Projekt budżetu (14)
            Budżet Gminy Mrozy (14)
            Projekt WPF (9)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (10)
        2014 rok (3)
            Projekt budżetu (15)
            Budżet Gminy Mrozy (13)
            Projekt WPF (4)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (13)
        2015 rok (4)
            Projekt budżetu (17)
            Budżet Gminy Mrozy (16)
            Projekt WPF (4)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (20)
        2016 rok (3)
            Projekt budżetu (16)
            Budżet Gminy Mrozy (16)
            Projekt WPF (4)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (3)
        2017 rok (3)
            Projekt Budżetu Gminy Mrozy (17)
            Budżet Gminy Mrozy (16)
            Projekt WPF Gminy Mrozy (4)
            WPF Gminy Mrozy (3)
        2018 rok (3)
            Projekt Budżetu Gminy Mrozy (17)
            Budżet Gminy Mrozy (16)
            Projekt WPF Gminy Mrozy (4)
            WPF Gminy Mrozy (3)
        2019 rok (3)
            Projekt Budżetu Gminy Mrozy (18)
            Budżet Gminy Mrozy (17)
            Projekt WPF Gminy Mrozy (4)
            WPF Gminy Mrozy (3)
        2020 rok (3)
            Projekt Budżetu Gminy Mrozy (17)
            Budżet Gminy Mrozy (16)
            Projekt WPF Gminy Mrozy (4)
            WPF Gminy Mrozy (1)
        2021 rok (3)
            Projekt Budżetu Gminy Mrozy (17)
            Budżet Gminy Mrozy (16)
            Projekt WPF Gminy Mrozy (4)
            WPF Gminy Mrozy (3)
        2022 rok (3)
            Projekt Budżetu Gminy Mrozy (17)
            Budżet Gminy Mrozy (16)
            Projekt WPF Gminy Mrozy (4)
            WPF Gminy Mrozy (3)
        2023 rok (2)
            Projekt Budżetu Gminy Mrozy (18)
            Budżet Gminy Mrozy (0)
            Projekt WPF Gminy Mrozy (4)
            WOF Gminy Mrozy (0)
    Umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat (0)
        za rok 2005 (3)
        za rok 2006 (1)
        za rok 2007 (3)
        za rok 2008 (2)
        za rok 2009 (2)
        za rok 2010 (2)
        za rok 2011 (1)
        za rok 2012 (1)
        za rok 2013 (1)
        za rok 2014 (1)
        za rok 2015 (1)
        za rok 2016 (1)
        za rok 2017 (2)
        za rok 2018 (2)
        za rok 2019 (2)
        za rok 2020 (2)
        za rok 2021 (1)
    Pomoc publiczna (0)
        2010 (1)
        2008 (1)
        2011 (2)
        za rok 2012 (1)
        za rok 2013 (3)
        za rok 2014 (3)
        za rok 2015 (3)
        za rok 2016 (3)
        za rok 2017 (3)
        za rok 2018 (3)
        za rok 2019 (3)
        za rok 2020 (3)
        za rok 2021 (4)
    Podatki i opłaty lokalne (1)
        Rok 2010 (3)
        Rok 2011 (5)
        Rok 2012 (4)
        Rok 2013 (8)
        Rok 2014 (4)
        Rok 2015 (10)
        Rok 2016 (12)
        Rok 2017 (12)
        Rok 2018 (8)
        Rok 2019 (7)
        Rok 2020 (9)
        Rok 2021 (13)
        Rok 2022 (12)
        Rok 2023 (11)
    Sprawozdania (0)
        2012 rok (0)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (5)
                Sprawozdania (0)
            II kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (25)
                Opinie do budżetu (1)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (5)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (13)
                Sprawozdania (21)
                Opinie do budżetu (1)
        2011 rok (7)
        2010 rok (6)
        2013 rok (0)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (5)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (25)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (5)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (4)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (28)
        2014 rok (2)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (26)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (8)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (27)
        2015 rok (1)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (26)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (14)
                Sprawozdania (27)
        2016 rok (0)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (8)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (28)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (3)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (28)
        2017 rok (0)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (8)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (9)
                Sprawozdania (28)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (3)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (29)
        2018 rok (0)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (8)
                Sprawozdania (29)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (3)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (28)
                Sprawozdania finansowe (8)
        2019 rok (0)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (29)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (3)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (28)
                Sprawozdania finansowe (8)
        2020 rok (0)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (29)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (3)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (31)
                Sprawozdania finansowe (8)
                Sprawozdania COVID-19 (2)
        2021 rok (0)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (1)
                Sprawozdania Rb (8)
                Sprawozdania (31)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            IV kwartał (3)
                Sprawozdania Rb (10)
                Sprawozdania (31)
                Sprawozdania finansowe (8)
                Sprawozdania COVID-19 (7)
        2022 rok (1)
            I kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (1)
            II kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (7)
                Sprawozdania (32)
            III kwartał (0)
                Sprawozdania Rb (8)
                Sprawozdania (1)
    Zamówienia publiczne (0)
        Obligacje (85)
        Obligacje - Zaproszenie do składania ofert (3)
        Obligacje - Pakiet Informacyjny (1)
    Dane do dotacji (0)
        2019 rok (3)
        2018 rok (4)
        2017 rok (3)
        2020 rok (3)
        2021 rok (3)
        2022 rok (4)
    Informacja o udzielonych dotacjach (1)

Porozumienia
    Porozumienia (1)

Ceny i stawki opłat za wodę ścieki na terenie gminy Mrozy
    Decyzje (1)

Kontrole
    Kontrole wewnętrzne (5)
    Kontrola zarządcza (3)
    Kontrole zewnętrzne (1)
        RIO (5)
        GOPS (3)
        Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (3)
        Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta i Gminy Mrozy (2)
        Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2)
        Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (3)
        Archiwum Państwowe w Siedlcach (2)
        Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (1)
        Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1)
        Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach (3)
        Urząd Kontroli Skarbowej (1)

Petycje
    Podstawa prawna (1)
    Petycje kierowane do Burmistrza Mrozów (3)
    Petycje kierowane do Rady Miejskiej (3)

Przetargi
    Otwarte (0)
        Ogłoszone przez Gminę Mrozy, Urząd Gminy Mrozy (3)
        Ogłoszone przez Gminne jednostki organizacyjne (0)
    Rozstrzygnięte (116)
        Ogłoszone przez gminne jednostki organizacyjne (4)
        Ogłoszone przez Gminę Mrozy, Urząd Gminy Mrozy (74)
    Unieważnione (15)
        Ogłoszone przez gminne jednostki organizacyjne (3)
        Ogłoszone przez Gminę Mrozy, Urząd Gminy Mrozy (4)
    Przetargi na nieruchomości (4)
        Informacje o wynikach przetargów na nieruchomości (22)
    Ogłoszenia (16)
    Plan zamówień publicznych (21)

Oświata
    Rekrutacja 2019-2020 (2)
    Rekrutacja 2020-2021 (2)
    Rekrutacja 2021-2022 (2)
    Rekrutacja 2022-2023 (2)

Realizowane projekty
    Indywidualizacja procesu nauczania uczniów (0)
        Zaproszenie do składania ofert (1)
    E-urząd - cyfryzacja usług szansą rozwoju JST (0)
        Ogłoszenia (2)

Konkurs dla organizacji pozarządowych
    Ogłoszenia o konkursach (10)
    Ogłoszenia o wynikach konkursów (8)
    Konsultacje projektów (8)

Ochrona środowiska
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Decyzje środowiskowe (1)
        2017 (1)
        2019 (1)
    Informacje ogólne (8)
    Wykaz dokumentów zawierających dane o środowisku i jego ochronie (1)
    Ogłoszenia - Komunikaty (3)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy (2)

Stanowiska
    Stanowiska Rady Miejskiej (9)
    Stanowiska innych jednostek (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    ePUAP (1)

Oferty pracy
    Aktualne (1)
    Rozstrzygnięte (3)
    Wzory dokumentów (2)
    Informacja o postępowaniu z ofertami złożonymi poza procesem rekrutacyjnym (1)

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół
    Aktualne (0)
    Rozstrzygnięte (4)
    Zakończone (7)

Biuletyn Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych gminy
    Oświata (5)
    Zakład Gospodarki Komunalnej (1)
    Gminna Biblioteka Publiczna (1)
    Gminne Centrum Kultury (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)

Oświadczenia majątkowe
    Wykaz oświadczeń (0)
        Rok 2017 (7)
        Rok 2018 (10)
        Rok 2019 (8)
        Rok 2020 (7)
        Rok 2021 (7)
        Rok 2022 (7)

Katalog Firm
    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (1)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrozach
    Porozumienie (1)
    Harmonogram pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrozach (1)

Działalność lobbingowa
    Działalność lobbingowa (2)
    Informacja w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mrozy przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (1)

Wybory
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 (0)
        Zarządenia i informacje Wójta Gminy Mrozy (7)
        Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej (2)
        Obwieszczenia oraz informacje Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach (0)
    Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014 (17)
    Wybory Samorządowe 2010 (0)
        Obwieszczenia i informacje Wójta (3)
        Komunikaty Komisarza Wyborczego (4)
        Uchwały, informacje i obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej (2)
        Protokoły Gminnej Komisji Wyborczej (2)
    Wybory samorządowe 2014 (39)
    Wyboru do Parlamentu Europejskiego 2014 (23)
    Wybory Prezydenta RP 2015 r. (19)
    WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 r. (14)
    Wybory samorządowe 2018 (44)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. (16)
    Wybory do Izb Rolniczych (3)
    Wybory ławników sądowych (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (17)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (29)
    Wybory uzupełniające 2021 r. (0)
        Wybory uzupełniające okręg wyborczy nr 3 (15)
        Wybory uzupełniające okręg wyborczy nr 12 (15)
    Wybory 2022 (2)

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE
    Rok 2015 (6)

Raport o stanie gminy
    Rok 2019 (1)
    Rok 2020 (1)
    Rok 2021 (1)

Redakcja BIP
    Kontakt z redakcją (1)
    Zasady korespondencji (1)
    Niepublikowane w BIP (1)

Rok 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij