Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim i Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Mrozach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Siedlcach 2 ławników, w tym 1 –Wydział Cywilny, 1 – Wydział Karny,
- Do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim - 1 do Wydziału Rodzinnego.