URZĄD MIASTA I GMINY MROZY
ul. Adama Mickiewicza 35
05-320 Mrozy

tel./fax (25) 757-47-66, 757-41-90, 757-41-75

Numer pokoju

Zakres obsługi

Pracownicy

Tonowy numer wewnętrzny tel.

3

Urząd Stanu Cywilnego,
ewidencja ludności,
dowody osobiste

Emilia Nowik

Wioleta Gałązka

3

8

Podatki

Izabela Żmudzin
Karolina Dąbrowska-Trojan

8

16

Deklaracje za gospodarowanie odpadami, ochrona środowiska, wycinka drzew Gabriela Jastrzębska

16

13

Podatek akcyzowy,
gospodarka gruntami, gospodarka komunalna, ochrona zwierząt

Renata Gałązka

Maria Rodzik

13

 

Oświata

Płace

Faktury

Organizacyjnie

14 następnie numer 109

14 następnie numer 111

14 następnie numer 114

15

Działalność gospodarcza,
zarządzanie kryzysowe,
ochrona przeciwpożarowa

Paulina Moczydłowska
Karolina Grązka

15

16

Planowanie przestrzenne, decyzje środowiskowe, zabytki Kamila Juśkiewicz

16

I piętro

Obsługa kasowa

Agnieszka Konca

18

5

Biuro Rady Miejskiej

Agnieszka Bielska

105

6

Księgowość budżetowa

Paulina Nowicka

106

10

Księgowość budżetowa

Agnieszka Gromulska
Monika Zarzycka

110

Fax

117