Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan/kopia petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Renata Sutor ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

 Petycja Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 02.12.2019 Odpowiedź na petycję
 2.

 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

 Petycja

Pismo uzupełniające do petycji

Petycja nr 2

 Petycja w interesie publicznym w zakresie zaprzestania szczepień przeciwko COVID-19  05.01.2021

Stanowsiko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. złożonej petycji

Stanowisko nr 2/2021 Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie złożonej petycji

 3.

 Teresa Garland

ul. Żwirki i Wigury 13 A

32-050 Skawina

skr. poczt. 88

Petycja

Uzasadnienie

Metoda przeprowadzania Referendum

Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego

Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego 

 Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego  10.02.2021

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. złożonej petycji

Opinia nr 1/2021 Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie złożonej petycji

 4.

Teresa Garland

ul. Żwirki i Wigury 13 A

32-050 Skawina

skr. poczt. 88 

Petycja  Petycja w sprawie popracia Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jako organu czuwającego nad Polską Racją Stanu.  04.03.2021