Gmina Mrozy przystępuje do sprzedaży węgla zgodnie z ustawą  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych.

Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę. Nie są w niej uwzględnione koszty konfekcjonowania (np. pakowanie w worki, pojemniki czy palety) i transportu węgla z punktu dystrybucji tj. składu zlokalizowanego na terenie gminy Mrozy do gospodarstwa domowego.

Wnioski na sprzedaż węgla grubego i groszku będą przyjmowane w Urzędzie Miasta  i Gminy Mrozy od dnia 10 listopada 2022 r.

W kolejnej informacji, która ukaże się w dniu 9 listopada 2022 r. zostanie podany  wzór  wniosku  oraz  procedury zakupu węgla.

Po rozpatrzeniu wniosku i fizycznej dostawie węgla na teren naszej gminy, wydawanie  węgla prowadzić będzie zlokalizowany  na terenie gminy Mrozy  skład, z którym gmina  podpisze stosowne porozumienie.

Jednocześnie przypominamy, że do zakupu węgla są uprawnione osoby, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Węgiel można będzie nabyć w dwóch partiach:

  • do 1,5 tony w pierwszym terminie do 31 grudnia 2022 r.
  • oraz do 1,5 tony w drugim terminie od 1 stycznia 2023 r.