Redaktor i administrator: Grzegorz Kowalczyk

email:redaktor@mrozy.pl

Adres do korespondencji:

URZĄD MIASTA I GMINY MROZY
ul. Adama Mickiewicza 35
05-320 Mrozy
tel.  (25) 75-74-190