Status: planowane


Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Edukacji z Komisją Rolnictwa, Ładu i Porządku z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
2. Informacja o podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Mrozach.
4. Sprawy różne.


Zawiadamiając o powyższym, proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Adam Świątek