Ogłoszenie

Burmistrz Mrozów działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490) 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

TROJANÓW działki nr 169, 170/1, 170/2 o pow. łącznej 2.38 ha
Strefa mieszkaniowo-siedliskowa, rolna, leśna
cena wywoławcza: 105 850 zł
wadium:  11 000 zł
postąpienie w kwocie nie niższej niż 1100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Mrozy.

Nabywcą może być osoba spełniająca warunki określone w art. 6 ustawy z dnia z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm).
Zainteresowani winni wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrozy
B.S. Mrozy 42 9227 0004 0000 1557 2000 0060 najpóźniej do dnia 17 października 2022 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
Uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego.
Gmina sprzedaje działki na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie wskazania granic oraz rozgraniczenia może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Pierwszy przetarg odbył się 13 maja br.
Informacja w siedzibie urzędu lub telefonicznie 25 757 41 90.