Ogłoszenie

Burmistrz Mrozów działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

ogłasza czwarty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

 

LUBOMIN działka nr 196/1 o pow. 0.1542 ha
strefa mieszkaniowo-siedliskowa
cena wywoławcza: 36 000 zł brutto
wadium:  4000 zł
postąpienie w kwocie nie niższej niż 400 zł
działka nr 209/2 o pow. 0.1245 ha
strefa mieszkaniowo-siedliskowa
cena wywoławcza: 29 000 zł brutto
wadium:  3000 zł
postąpienie w kwocie nie niższej niż 300 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Mrozy.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrozy
B.S. Mrozy 42 9227 0004 0000 1557 2000 0060 najpóźniej w dniu  10 października 2022 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
Uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego.
Gmina sprzedaje działki na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie wskazania granic oraz rozgraniczenia może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Pierwszy przetarg odbył się 24 września, drugi 5 listopada 2021 r. trzeci 11 marca 2022 r.
Informacja w siedzibie urzędu lub telefonicznie 25 757 41 90 w. 13