W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok

Data uchwały:
2005-04-26

Numer uchwały:
XXX/188/05

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia