Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) informuję, że 9 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Krukach oznaczonych jako działki nr 275 o pow. 0.1300 ha, nr 276 o pow. 0.1600 ha, nr 277 o pow. 0.1402 ha.
Do przetargu na działkę nr 275 dopuszczono 2 oferentów, cena wywoławcza wynosiła 64 000 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 83 000 zł. Nabywcami zostali Joanna i Marek Filipiuk. Do przetargu na działkę nr 277 dopuszczono 1 oferenta, cena wywoławcza wynosiła 67000 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 67 670 zł. Nabywcami zostali Anna i Grzegorz Wysoccy. Na działkę nr 276 nikt nie wpłacił wadium.