INFORMACJA

 

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Toporze

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) informuję, że 23 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Mrozy odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toporze oznaczonej jako działka nr 174 o  pow. 0.08 ha.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta, cena wywoławcza działki wynosiła 4 600 zł, najwyższą cena osiągnięta w przetargu 4 650 zł.

Nabywcą  została Kinga Myszczyszyn.