INFORMACJA

 

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sokolniku

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) informuję, że 16 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sokolniku oznaczonej jako działka nr 550/1 o pow. 0.1073 ha. KW SI1M/00037736/1.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta, cena wywoławcza działki wynosiła 16 000 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 16 200 zł.

Nabywcą została Justyna Malka .