Status: planowane

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 1300 w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ładu i Porządku z Komisją Budżetu i Edukacji z następującym porządkiem obrad:

        1.      Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2020.

        2.      Przyjęcie planu remontu dróg gminnych.

        3.      Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w 2020 r.

        4.      Informacja o działalności Spółki Wodnej na terenie gminy.

        5.      Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Mrozach.

        6.      Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Sęktas