Mrozy, dnia 18 stycznia 2021 r.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Położenie nieruchomości

oznaczenie księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej wykorzystania

Cena nieruchomości

Uwagi

nr działki

pow.

w   ha

 1

 2  

3

4

5

6

                

 

SKRUDA

KW SI1M/00069831/0

 

 

 

 

 

       

120/3

 

   

 

 

  

0.1222

 

 

  

 

  

nieruchomość gruntowa

 

 

 

 

 

 

 

 

     

strefa mieszkaniowo-siedliskowa 

 

 

 

  

24 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  powołanej wyżej ustawy  upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz  zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie UMiGM oraz zamieszczony na stronie internetowej tego urzędu w dniach 18 stycznia do 7 lutego 2021 r.