W sprawie:
nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy

Data uchwały:
2020-05-20

Numer uchwały:
XVIII/181/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mrozach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego