Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Informacja na temat petycji kierowanych do Burmistrza Mrozów

 

LP.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu
wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan/kopia petycji  Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
Rok 2016
1

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Fundacja PlasticsEurope Polska
ul. Trębacka 4 pok. 109

1-2016

Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej zakładki "Czyste powietrze"

31.10.2016  
Rok 2017
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2017 Petycja o podjęcie odmownej decyzji w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie dziewięciu kurników z obiektami towarzyszącymi do chowu brojlerów w ilości 399,6 tys. sztuk na działkach o numerach ew. 980/3, 982/3, 982/4, 985/1, 987/1, 989/1, 992/5 i 992/6 obręb Sokolnik, gm. Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie. 20.02.2017 odpowiedź na petycję 1-2017
 2 Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
2-2017 Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej odnośnie stosowanego w Urzędzie - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 10.02.2017  
3

Dr. Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

3-2017 Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej odnośnika do serwisu internetowego www.mikroporady.pl 07.06.2017 odpowiedź na petycję 3-2017
4

Dr. Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4-2017 Dotyczy petycji w sprawie serwisu internetowego www.mikroporady.pl 08.06.2017  
5 Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp z o o
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
 
Współwnioskodawca:
Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"
GPD Agency Sp. z o. o. Sp. k
ul. Okrężna 36,
02-916 Warszawa
5-2017

Petycja w sprawie rozpatrzenia możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA

10.05.2017  
6 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
6-2017 Petycja w sprawie dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego panującego w jednostkach oświatowych 07.09.2017  
7

Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu:
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

7-2017 Petycja w sprawie przekazywania  za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy,  bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców. 21.10.2017  
8 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 8-2017 Petycja w sprawie wzięcia pod uwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięć sprzeciwu przeciwko realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie 9 kurników z obiektami towarzyszącymi do chowu brojlerów w ilości 407,754 tys. sztuk (1631,016 DJP) na działkach o numerach ewid. 980/3, 982/3, 982/4, 985/1, 987/1, 989/1, 992/5 i 992/6. 20.11.2017  
Rok 2018
1 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
9-2018 Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej 17.08.2018 odpowiedź na petycję 9-2018
2 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
10-2018 W sprawie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 13.09.2018  
3 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
11-2018  W sprawie programu „Wzorowa Łazienka”  20.09.2018  
4

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

12-2018 W sprawie używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia 20.11.2018 odpowiedź na petycję12-2018
Rok 2019
1

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"
Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k
ul. Okrężna 36,
02-916 Warszawa

1-2019 W sprawie konkursy w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019 08.03.2019  
2

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

2-2019 W sprawie zebrania ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze 29.05.2019  
3

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

3-2019

W sprawie publikacji na stronie BIP Urzędu wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem

11.07.2019  
4

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4-2019

W sprawie opracowania programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym

26.09.2019 odpowiedź na petycję 4-2019
5 Renata Sutor
Rabka-Zdrój
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
5-2019 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa 04.10.2019  
6 Robert Łaniewski
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
6-2019 W sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów – dot. płatności bezgotówkowych 15.10.2019 odpowiedź na petycję 6-2019
7

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

7-2019 W sprawie płatności bezgotówkowych 12.12.2019 odpowiedź na petycję 7-2019
8 Renata Sutor
Rabka-Zdrój
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
8-2019 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa prawa miejscowego 06.12.2019  
Rok 2020
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach n/d w sprawie podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15p ustawy z dnia 2 maraca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) 06.05.2020 zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia petycji - wysłano 25.06.2020

 

Załączniki

petycja 1-2017 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 1-2016 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 2-2017 (221.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na petycje 1-2017 (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 3-2017 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 4-2017 (762.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na petycję 3-2017 (373.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 5-2017 (308.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 6-2017 (287.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7-2017 (482.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 8-2017 (200.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 9-18 (530kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na petycję 9-2018 (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 10-2018 (528.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 11-2018 (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na petycje 12-2018 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 12-2018 (778.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1-2019 (914.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja2-2019 (551.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 3-2019 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 4-2019 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na petycje 4-2019 (198.9kB) Zapisz dokument  
petycja 5-2019 (201.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 6-2019 (637.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 7-2019 (653.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
petycja 8-2019 (643.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na petycję 6-2019 (491.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na petycje 7-2019 (563.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Kowalczyk
Data wprowadzenia:2017-03-01 08:29:04
Opublikował:Magdalena Sulich
Data publikacji:2017-03-01 08:47:11
Ostatnia zmiana:2020-06-25 09:19:50
Ilość wyświetleń:4001

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij