LP.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu
wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan/kopia petycji  Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
Rok 2016
1

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Fundacja PlasticsEurope Polska
ul. Trębacka 4 pok. 109

1-2016

Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej zakładki "Czyste powietrze"

31.10.2016  
Rok 2017
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2017 Petycja o podjęcie odmownej decyzji w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie dziewięciu kurników z obiektami towarzyszącymi do chowu brojlerów w ilości 399,6 tys. sztuk na działkach o numerach ew. 980/3, 982/3, 982/4, 985/1, 987/1, 989/1, 992/5 i 992/6 obręb Sokolnik, gm. Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie. 20.02.2017 odpowiedź na petycję 1-2017
 2 Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
2-2017 Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej odnośnie stosowanego w Urzędzie - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 10.02.2017  
3

Dr. Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

3-2017 Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej odnośnika do serwisu internetowego www.mikroporady.pl 07.06.2017 odpowiedź na petycję 3-2017
4

Dr. Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4-2017 Dotyczy petycji w sprawie serwisu internetowego www.mikroporady.pl 08.06.2017  
5 Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp z o o
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
 
Współwnioskodawca:
Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"
GPD Agency Sp. z o. o. Sp. k
ul. Okrężna 36,
02-916 Warszawa
5-2017

Petycja w sprawie rozpatrzenia możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA

10.05.2017  
6 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
6-2017 Petycja w sprawie dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego panującego w jednostkach oświatowych 07.09.2017  
7

Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu:
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

7-2017 Petycja w sprawie przekazywania  za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy,  bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców. 21.10.2017  
8 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 8-2017 Petycja w sprawie wzięcia pod uwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięć sprzeciwu przeciwko realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie 9 kurników z obiektami towarzyszącymi do chowu brojlerów w ilości 407,754 tys. sztuk (1631,016 DJP) na działkach o numerach ewid. 980/3, 982/3, 982/4, 985/1, 987/1, 989/1, 992/5 i 992/6. 20.11.2017  
Rok 2018
1 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
9-2018 Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej 17.08.2018 odpowiedź na petycję 9-2018
2 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
10-2018 W sprawie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 13.09.2018  
3 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
11-2018  W sprawie programu „Wzorowa Łazienka”  20.09.2018  
4

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

12-2018 W sprawie używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia 20.11.2018 odpowiedź na petycję12-2018
Rok 2019
1

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"
Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k
ul. Okrężna 36,
02-916 Warszawa

1-2019 W sprawie konkursy w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019 08.03.2019  
2

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

2-2019 W sprawie zebrania ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze 29.05.2019  
3

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

3-2019

W sprawie publikacji na stronie BIP Urzędu wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem

11.07.2019  
4

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4-2019

W sprawie opracowania programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym

26.09.2019 odpowiedź na petycję 4-2019
5 Renata Sutor
Rabka-Zdrój
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
5-2019 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa 04.10.2019  
6 Robert Łaniewski
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
6-2019 W sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów – dot. płatności bezgotówkowych 15.10.2019 odpowiedź na petycję 6-2019
7

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

7-2019 W sprawie płatności bezgotówkowych 12.12.2019 odpowiedź na petycję 7-2019
8 Renata Sutor
Rabka-Zdrój
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
8-2019 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa prawa miejscowego 06.12.2019  
Rok 2020
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach n/d w sprawie podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15p ustawy z dnia 2 maraca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) 06.05.2020 zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia petycji - wysłano 25.06.2020
2 SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
2-2020 w sprawie programu edukacyjnego pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat” 07.08.2020 petycja przekazana do szkół
3 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
3-2020 w sprawie płynów do dezynfekcji 21.08.2020 odpowiedź na petycję 3-2020
4 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
4-2020 w sprawie szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   odpowiedź na petycję 4-2020

 

Rok 2021
1  

1.Organizator konkursu "Podwórko NIVEA"
Xs - Events Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Morszczyńska 55
02-916 Warszawa

2.Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowska 1
04-051 Warszawa

1-2021

 w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

01.04.2021

odpowiedź na petycję 1-2021

2

Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

 2-2021 w sprawie stosowania środków poprawy efektywności energetycznej              

21.06.2021 r.

odpowiedź na petycję 2-2021
 3  

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC, woj. małopolskie

34-146 Stryszków 156  

 3-2021  

List otwarty do Wójta/Burmistrza Gminy i do Radnych Gminy dot. wyróżnienia finansowego dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności szczepionką na Covid-19

08.06.2021                
                                                         

Rok 2022
1  

Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowska 1
04-051 Warszawa

1-2022

w sprawie poprawy efektywności energetycznej

04.05.2022 r.

odpowiedź na petycję 1-2022