Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Podatek od środków transportowych

Symbol:
F

Wydział:
Finansów

Podstawa prawna:
- Art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.), - Uchwała Nr X/125/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku,
Uchwała Nr XXII/243/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku


Opłaty:
Zgodnie z uchwałą Nr X/125/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku oraz uchwałą Nr XXII/243/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku


Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 2 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mrozów. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Uwagi:
Przedmiot opodatkowania:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7. Autobusy.

Podatnicy:
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
- Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
- Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

- Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych:
Podatek płatny jest w 2 ratach - do 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeśli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok jest płatny w 2 ratach - I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego i II rata do 15 września danego roku, natomiast jeśli obowiązek podatkowy powstał po 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek płatny jest przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Ulgi i zwolnienia
Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane przy przewozie uczniów do szkół.


Dokumenty

Załączniki

uchwała podatek od środków transportowych z 30.10.2015 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała nr XXII 243 2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
deklaracja na podatek od środków transportowych (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy Mrozy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogusława Grasiak
Data wprowadzenia:2013-02-18 10:24:42
Opublikował:Magdalena Sulich
Data publikacji:2013-02-18 10:58:19
Ostatnia zmiana:2020-01-14 15:44:12
Ilość wyświetleń:1784

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij