Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Podatek leśny

Symbol:
F

Wydział:                                                                                                                                                                                                                   Referat Finansów

Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                            - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.),
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M.P. poz. 1018 z dnia 18.10.2019 r.) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.).


Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mrozów. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Przedmiot opodatkowania:                                                                                                                                                                                              Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:
lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnicy:                                                                                                                                                                                                                  Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnych lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
- Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następuj?cego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do lasu lub objęcie lasu w posiadanie.                                                                                                                                                                                                                        
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.                                                                                                                                                                                - Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

  Burmistrz Mrozów wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności.

Stawka podatku:

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną werdług średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 roku przyjęta do obliczenia podatku leśnego za 2020 rok wynosi 194,24 zł za 1 m3.

W celu wyliczenia należnego podatku leśnego za 2020 rok stosuje się poniższy wzór:

średnia cena sprzedaży drewna, czyli 194,24 zł  x 0,220 m3  tj. 42,7328 zł x powierzchnia lasu  


Terminy i sposoby płatności podatku leśnego:                                                                                                                                                                             - osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,                                                                                                                                                                                                                           .- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca                                                                                                                                                                                                                              - przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.

W przypadku osób fizycznych wpłat podatku można dokonywać również u inkasentów (sołtysów).
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.Ulgi:
1. Termin płatności można odroczyć lub należność rozłożyć na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat).
2. Zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę można odroczyć lub rozłożyć na raty.
3. Zaległość podatkową można umorzyć w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
Osoba zainteresowana uzyskaniem powyższej ulgi powinna złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, dokumentami potwierdzającymi przyczynę ubiegania się o ulgę po terminie płatności podatku.

Załączniki

informacja na podatek leśny od 01.07.2019 roku (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
deklaracja na podatek leśny od 01.07.2019 roku (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Mrozach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Dąbrowska-Trojan
Data wprowadzenia:2013-01-11 09:50:24
Opublikował:Magdalena Sulich
Data publikacji:2013-01-11 09:56:32
Ostatnia zmiana:2020-01-14 16:04:09
Ilość wyświetleń:1818

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij