Symbol:
5362

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z 2014 r.)

Opłaty:
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego opłata skarbowa w wysokości - 22 zł;
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego opłata skarbowa w wysokości - 33 zł;
Odpis wielojęzyczny - 22 zł


Termin odpowiedzi:
W ciągu 14 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Odpisy może otrzymać osoba, której akt dotyczy lub jej małżonek wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun oraz osoby, które wykażą interes prawny.

Dokumenty
  • Dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu

  • wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu stanu cywilnego Wymagany