RADA MIEJSKA W MROZACH
URZĄD MIASTA I GMINY MROZY
województwo mazowieckie
powiat miński
ul. Adama Mickiewicza 35
05-320 Mrozy

REGON urzędu: 000550522, NIP urzędu: 822-10-62-446

tel. fax.(25) 757-47-66, 757-41-90, 757-41-75

Adres e-mail: gmina@mrozy.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /urzadgminymrozy/skrytka

Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Godzin pracy kasy w urzędzie: od 8:30 do 16:00 z przerwą od 14:00 do 14:20.

Dane do umów oraz faktur:

GMINA MROZY

UL. ADAMA MICKIEWICZA 35

05-320 MROZY

NIP: 822-214-71-85

REGON: 711582776   

 

Podatki i opłaty w gminie Mrozy m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych można dokonywać przelewem na następujące konto bankowe:

GMINA MROZY
UL. ADAMA MICKIEWICZA 35
05-320 MROZY
NR 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać przelewem na następujące konto bankowe:

GMINA MROZY
UL. ADAMA MICKIEWICZA 35
05-320 MROZY
NR 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150

SAMORZĄD:

                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - Marek RUDKA                                      
BURMISTRZ MROZÓW - Dariusz JASZCZUK
ZASTĘPCA BURMISTRZA - Luiza KOWALCZYK
SEKRETARZ GMINY - Magdalena SULICH  
SKARBNIK GMINY - Beata WIĄCEK

Informacja dotycząca obsługi osób zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), Urząd Miasta i Gminy w Mrozach informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości Urzędu Gminy w Mrozach powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

pocztą elektroniczną na adres : gmina@mrozy.pl,
faksem w godzinach pracy Urzędu : (25) 757-47-66, 757-41-90, 757-41-75 

Telefon do Zarządzania Kryzysowego w gminie Mrozy: 515 205 511

Dane kontaktowe Koordynatora do spraw dostępności:

Magdalena Sulich – sekretarz gminy Mrozy

adres email: m.sulich@mrozy.pl

Telefon/fax: (25) 757 41 75, (25) 757 41 90

 

Kontakt z urzędem dla osób ze szczególnymi potrzebami (określonymi w ustawie o dostępności) z wykorzystaniem wiadomości SMS lub MMS:

503 700 207

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy

 

Dokumenty oraz druki publikowane są w formacie: pdf. doc. docx. jpg.