Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Zezwolenie na imprezę masową

Symbol:
5023

Wydział:
Referat EPBiL

Podstawa prawna:
- USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U.2013.611);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U.2013.267 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:


Termin odpowiedzi:
7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mrozy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Uwagi:
Do wniosku należy dołączyć:

1. opinie : Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
2. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
UWAGA!
O wydanie opinii o których mowa w punkcie 1 i 2, organizator zwraca się do w/w organów nie później niż na 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
3. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
4. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
5. program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
6. informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób,
7. zaświadczenie potwierdzające, iż osoba wyznaczona przez organizatora do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa odbyła przeszkolenie w tym zakresie,
8. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
9. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
10. polisę potwierdzająca ubezpieczenie się organizatora imprezy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, (przedłożenie tego załącznika wymagane jest tylko w przypadku imprez, na które wstęp jest odpłatny),
11. informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
12. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trakcie imprezy.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wymagany


Załączniki

wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej-1 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2006-05-29 09:05:32
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2014-01-10 16:01:56
Ilość wyświetleń:3029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij