Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony o wartość zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych " PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MROZY "

Zamawiający:
Wójt Gminy Mrozy powiat miński woj. Mazowieckie

Tytuł przetargu:
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MROZY

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w Urzędzie Gminy w Mrozach ul. Mickiewicza 35 pok. Nr 18 oraz na stronie internetowej: www.mrozy.bip.net.pl .

O zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełniają nast. warunki
- określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art 24 Prawo Zamówień Publicznych
- zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.


Termin realizacji:
30 września 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Krzyżanowski tel. ( 0-25) 757 41 75 wew. 46 w godzinach pracy Urzędu od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku

Miejsce składania ofert:
pok. Nr 2
Urząd Gminy w Mrozach
05-320 Mrozy
ul. Mickiewicza 35


Oferty można składać do:
2008-06-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-06-05 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
pok. Nr 7
Urząd Gminy w Mrozach
05-320 Mrozy
ul. Mickiewicza 35


Kryteria wyboru:
Cena - 100%.

Wadium:
40.000,00 PLN

Uwagi:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/4/2008. Nazwa zadania: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy

Dzia łając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ jest ono obarczone wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (zapisy w SIWZ dotyczące wariantowości ofert).

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA_TECHNICZNA (499.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O PRZETARGU (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.1 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.2 (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.3 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.4 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.5 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.6 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (203.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_zagospodarowania_terenu (442.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (155.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan_zagospodarowania_terenu (1.4MB) Zapisz dokument  
projekt_część_elektryczna_automatyczna_pomiarowa (597.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_częśćI_technologia (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_częśćI_technologia_tabele (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
konstrukcja_i_architektura (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
komunikacja_i_ukształtowanie_terenu (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rysunki_techniczne (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia_ZP-2 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia_ZP-2_pn_nbo_zoc (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:2008-05-07 00:00:00
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-05-07 14:27:40
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-05-07 14:41:11
Ostatnia zmiana:2008-05-26 15:04:54
Ilość wyświetleń:1574

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij