Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Podatek od środków transportowych

Symbol:
F

Wydział:
Finansów

Podstawa prawna:
- Art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1445 z późn. zm.), - Uchwała Nr X/125/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku,
Uchwała Nr XXII/243/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku


Opłaty:
Zgodnie z uchwałą Nr X/125/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku oraz uchwałą Nr XXII/243/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku


Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 2 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mrozów. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Uwagi:
Przedmiot opodatkowania:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7. Autobusy.

Podatnicy:
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
- Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
- Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

- Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych:
Podatek płatny jest w 2 ratach - do 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeśli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok jest płatny w 2 ratach - I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego i II rata do 15 września danego roku, natomiast jeśli obowiązek podatkowy powstał po 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek płatny jest przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Ulgi i zwolnienia
Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane przy przewozie uczniów do szkół.


Dokumenty

Załączniki

Załącznik do deklaracji DT-1 (374.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała podatek od środków transportowych z 30.10.2015 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT-1 05.06 (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała nr XXII 243 2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy Mrozy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogusława Grasiak
Data wprowadzenia:2013-02-18 10:24:42
Opublikował:Magdalena Sulich
Data publikacji:2013-02-18 10:58:19
Ostatnia zmiana:2019-01-10 14:21:24
Ilość wyświetleń:1505

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij