Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych na ulicach: Bolesława Prusa i Górnej w Mrozach oraz na drogach gminnych w miejscowościach: Łukówiec, Porzewnica, Płomieniec, Kołacz

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych na ulicach: Bolesława Prusa i Gornej w Mrozach oraz na drogach gminnych w miejscowościach: Łukówiec, Porzewnica, Płomieniec, Kołacz.

 

 

 

Mrozy, 2011-04-19

IGK. 271.3.2011


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 271/1/2011. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych na ulicach: Bolesława Prusa i Górnej w Mrozach oraz na drogach gminnych w miejscowościach: Łukówiec, Porzewnica, Płomieniec, Kołacz

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 621 341,01 zł (brutto) - kosztorys inwestorski

GMINA MROZY informuje, że w dniu 2011-04-15 o godzinie (10:30) odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLCHILD I”

05-230 Kobyłka,

ul. H. Sienkiewicza

449 730,90 zł

553 169,01 zł

nie dotyczy

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

407 007,00 zł

500 618,61 zł

nie dotyczy

3

FEDRO” Sp. z o.o.

08-445 Osieck, ul.Kolejowa 1

434 610,00 zł

534 570,30 zł

nie dotyczy

4

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „DROTECH” Dariusz Kin

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 211/2

498 553,50 zł

613 220,81 zł

nie dotyczy

5

BRUKER

Przedsiębiorstwo Drogowe S.C. Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

05-070 Sulejówek,

ul. Idzikowskiego 49

502 574,16 zł

618 166,21 zł

nie dotyczy

 


____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

IGK. 271.3.2011                                                                                    Mrozy, 2011-04-21

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 271.3.2011. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych na ulicach: Bolesława Prusa i Górnej w Mrozach oraz na drogach gminnych w miejscowościach: Łukówiec, Porzewnica, Płomieniec, Kołacz

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki,

ul. Kolejowa 28

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 złożyła najkorzystniejszą ofertę – kryterium: najniższa cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-04-16.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLCHILD I”

05-230 Kobyłka,

ul. H. Sienkiewicza

449 730,90 zł

553 169,01 zł

nie dotyczy

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

407 007,00 zł

500 618,61 zł

nie dotyczy

3

„FEDRO” Sp. z o.o.

08-445 Osieck, ul.Kolejowa 1

434 610,00 zł

534 570,30 zł

nie dotyczy

4

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „DROTECH” Dariusz Kin

 

 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 211/2

498 553,50 zł

613 220,81 zł

nie dotyczy

5

BRUKER

Przedsiębiorstwo Drogowe S.C. Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

05-070 Sulejówek,

ul. Idzikowskiego 49

502 574,16 zł

618 166,21 zł

nie dotyczy

#788

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne  oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (10.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obliczenie_punktacji (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (783.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (101.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (128.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót złacznik nr 7 do SIWZ (173.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mrozy_Kołacz - przedmiar załącznik nr 8.1 do SIWZ (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mrozy_Łukówiec - przedmiar załącznik nr 8.2 do SIWZ (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mrozy_Płomieniec - przedmiar załącznik nr 8.3 do SIWZ (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mrozy_Porzewnica - przedmiar załącznik nr 8.4 do SIWZ (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mrozy_ul Górna - przedmiar załącznik nr 8.5 do SIWZ (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mrozy_ul Prusa - przedmiar załącznik nr 8.6 do SIWZ (95.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapy – załącznik nr 9 do SIWZ (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty (259.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kamila Juśkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Juśkiewicz
Data wprowadzenia:2011-03-23 15:02:47
Opublikował:Kamila Juśkiewicz
Data publikacji:2011-03-23 15:14:26
Ostatnia zmiana:2011-05-13 14:41:07
Ilość wyświetleń:1783
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij