Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na remont wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk

 

IGK. 271/1/2011                                                                                     Mrozy, 2011-01-31

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 271/1/2011. Nazwa zadania: Remont wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 303 497,59 zł (brutto) - kosztorys inwestorski

 

GMINA MROZY informuje, że w dniu 2011-01-31 o godzinie (10:30) odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1

FAGRO DACH Sp. j. Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki

16-001 Kleosin, Księżyno, ul. Mazowiecka

232 211,68 zł

285 620,37 zł

nie dotyczy

2

Firma PATRAS

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosco 10

216 551,04 zł

266 357,78 zł

nie dotyczy

3

Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM

08-210 Platerów, ul. Polna 3

178 447,40 zł

219 490,30 zł

nie dotyczy

4

BMB BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska 107

198 753,55 zł

244 466,87 zł

nie dotyczy

5

PPHU Puławski

05-240 Tłuszcz, ul. Przemysłowa

235 180,32 zł

289 271,79 zł

nie dotyczy

6

ZPHU MAXBUD Usługi Remontowo-Budowlane Kazimierz Putkowski

07-100 Węgrów, ul. Krasickiego 5

192 682,94 zł

237 000,02 zł

nie dotyczy

7

MADBUD Marek Madejski

21-307 Ulan Majorat, Sobole 11A

193 258,77 zł

237 708,29 zł

ni edotyczy

8

Zakład Remontowo-Budowlany CZARNACKI Konstanty Czarnacki

07-100 Węgrów, ul. Sienkiewicza 5

208 482,47 zł

256 433,44 zł

nie dotyczy

9

PHU OJDANA Marek Ojdana

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 104

192 903,82 zł

237 271,70 zł

nie dotyczy

10

Prace Ogólnobudowlane Remonty i Wykończenia Jacek Kuciński

26-903 Głowaczów, Brzóza, ul. Przecinka 7

191 251,78 zł

235 239,69 zł

nie dotyczy

11

WIKBUD Wiesław Kiśluk

17-300 Siemiatycze, ul. Wysoka 72D/11

223 618,62 zł

275 050,90 zł

nie dotyczy

12

Zakład Remontowo-Budowlany Jan Młot

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Śląska 5

271 786,09 zł

334 296,89 zł

nie dotyczy

13

INVEST - Ciołek Jarosław

21-421 Tuchowicz, Stara Wróblina 18

250 684,00 zł

308 341,32 zł

nie dotyczy

14

Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Wiśniewski

21-400 Łuków, ul. Os. Unitów Podlaskich 1/38

261 200,22 zł

321 276,27 zł

nie dotyczy

15

PPHU PMP S.C. Marek i Jolanta Piętka

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 11-go Listopada 12

312 242,33 zł

384 058,07 zł

nie dotyczy

16

STALBUD II Sp. z o.o.

05-070 Sulejówek, ul. Piłsudskiego 71

306 640,92 zł

377 168,33 zł

nie dotyczy

17

Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Chmura

21-400 Łuków, ul. Os. Chącińskiego 14/13

206 097,44 zł

253 499,85 zł

nie dotyczy

18

PU-H LUX Janina I Bogusław Lejman S.j.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 18

243 000,00

298 890,00

nie dotyczy

19

KRET-POL Janusz Gójski Sp. Komandytowa

05-300 Mińsk Mazowiecki, Osiny, ul. Warszawska 4

242 886,94 zł

298 750,94 zł

nie dotyczy

#788

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

IGK. 271/1/2011

Mrozy, 2011-01-27
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 271/1/2011. Nazwa zadania: Remont wiejskiego budynku w centrum miejscowości GrodziskW odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Treść zapytań:

 1. W przedmiarze w pozycjach 1 i 2 (dotyczących wymiany okien) są informacje nt. Izolacyjności zestawów szybowych, konkretne wymagania U<1.1 W/m2K, w opisie do projektu (strona 4) nawet Umax=1.1 W/m2K zaś w poz. 4 kosztorysu (montaż drzwi) U=1.1 W/m2K.

Aktualnie na rynku budowlanym powszechnie występują zestawy szybowe o U=1.1 W/m2K, producenci okien informują, że bardziej „izolacyjne” zestawy szybowe mają U=0.7 W/m2K (3-szybowe) – ale są one o ok. 40 % droższe od zestawów U=1.1 W/m2K.

W związku z tym proszę o odpowiedźna pytanie czy Zamawiający dopuszcza montaż okien z zestawami szybowymi o U=1.1 W/m2/KOdpowiedzi:

 1. Zamawiający dopuszcza montaż okien z zestawami szybowymi o U=1.1 W/m2/K pod warunkiem, że izolacyjności cieplna dla całego okna będzie wynosić k?1.5 W/m2K


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy


Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 IGK. 271/1/2011

Mrozy, 2011-01-26


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 271/1/2011. Nazwa zadania: Remont wiejskiego budynku w centrum miejscowości GrodziskW odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Treść zapytań:

 1. Dotyczy poz. 37. W przedmiarze robót jest pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową. Natomiast w specyfikacji technicznej robót jest napisane pokrycie dachu blachą powlekaną na rąbek stojący.

 2. Dotyczy poz. 41. W przedmiarze robót rynny dachowe są o wymiarze 15 cm, a w specyfikacji technicznej ich wymiar wynosi 12 cm.


Odpowiedzi:

 1. W pozycji 37 przedmiaru robót należy zamiast opisu: ”(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną -trapezową o pow. arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu” przyjąć opis: „(z. IV) Pokrycie dachów o pow ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną płaską, matową z rąbkiem stojącym na łatach – rozwiązanie systemowe np. RUUKI Classic”.

 2. W pozycji 41 przedmiaru robót należy przyjąc rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm – z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej – rozwiązanie systemowe.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy MrozyDo wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

IGK. 271/1/2011

Mrozy, 2011-01-24

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 271/1/2011. Nazwa zadania: Remont wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

 1. W przedmiarach poz. 44 i 45 podana jest inna powierzchnia wełny proszę o podanie prawidłowej wielkości pozycji.

 

Odpowiedzi:

 1. Wpozycji  45 przedmiaru robót należy zamiast 148.50m2 przyjąć 287.56 m2.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

  

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

IGK. 271/1/2011

Mrozy, 2011-01-24

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 271/1/2011. Nazwa zadania: Remont wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

 1. Proszę o załączenie projektu pochwytów systemowych ramp dla osób niepełnosprawnych – poz. 70
 2. Czy wykaz stolarki drzwiowej i okiennej jest poprawny?

Z rzutów elewacji północnej, południowej i wschodniej wychodzi, iż okien o wymiarach: 1,76 x 2,25 m jest sztuk 13 w zestawieniu podano 11 sztuk.

Występują również 3 sztuki okien na elewacji północnej – czy podlegają one wymianie - brak ujęcia w zestawieniu.

 1. Czy oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty, czy złożyć w siedzibie Zamawiającego a do oferty załączyć tylko potwierdzoną kserokopięgwarancji ubezpieczeniowej
 2. W pozycji 61 obmiaru robót w materiale nie występuje pospółka, czy Wykonawca ma przyjąć pospółke do wyceny w ilości 56,73 m3?
 3. W jakiej formie należy załączyć kosztorysy do oferty: uproszczonej czy szczegółowej?
 4. Pozycja 74 obmiaru robót. Proszę o sprecyzowanie co wchodzi w skład demontażu instalacjioświetleniowej zewnętrznej jak również w skład montażu instalacji oswietlenia zewnętrznego – jakie materiały?

 

Odpowiedzi:

 1. Jest to rozwiązanie własne producenta i dostawcy pochwytów, które musi spełniać warunki § 71 i 298 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami/ Poręcze proszę wykonać z rur min. o 40 mm ze stali nierdzewnej.
 2. Zestawienie stolarki jest poprawne. Część okien widocznych na elewacji jest już wymieniona.
 3. Zgodnie z pkt. XVI ppkt 3 SIWZ, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt. XVI ppkt 1 SIWZ należy w formie oryginału załączyć do oferty.
 4. Jest to kalkulacja własna wykonawcy  należy doliczy materiał na nasyp.
 5. Do oferty należy załączyć kosztorysy w formie uproszczonej.
 6. Jest to wymiana lampy oświetleniowej nad drzwiami wejściowymi z wyłącznikiem.    

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

Mrozy, 2011-01-14

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 271/1/2011. Nazwa zadania: Remont wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               GMINA MROZY

Adres zamawiającego                ul. Mickiewicza 35

Kod Miejscowość                        05-320 Mrozy

Telefon:                                       (25) 75 74 190

Faks:                                           (25) 75 74 175

adres strony internetowej            www.mrozy.pl

adres poczty elektronicznej        gmina@mrozy.pl

Godziny urzędowania:                Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Mrozy, pok. nr 16 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk

Zakres robót

a)ocieplenie ścian zewnętrznych w zespolonym systemie izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowym tynkiem akrylowym.

b)wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili z PCV o wymiarach i w ilości wg zestawienia; skrzydła rozwierane i uchylno - rozwierane wg schematów rysunków 24 szt.

- zamontować w pokryciu dachowym okna połaciowe o wym. 80x120 cm.- 2 szt.

c)wymiana zewnętrznych drzwi drewnianych na drzwi z profili z kształtowników aluminiowych z przekładka termiczną; drzwi dwuskrzydłowe wg schematu na rysunków - 1 szt.

d)ocieplenie powierzchni stropu - z wełny mineralnej półtwardej o gęstości pozornej ok. 35 kg/m3 i grubości 20 cm

e)wymiana pokrycia dachowego

-rozebrać istniejące pokrycie z blachy stalowej łącznie z deskowaniem ażurowym, rozebrać istniejące obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,

-do krokwi  przybić łaty 4x 5 cm [ nadbitki] zwiększające wysokość krokwi - wyrównując płaszczyznę połaci,

-na krokwiach [ nadbitkach] ułożyć folie wstępnego krycia o dużej paroprzepuszczalności powyżej 3000g/m2/24h; folię należy ułożyć zgodnie z zaleceniami producenta,

-przybić do krokwi kontrłaty gr. 2.5 cm i łaty o przekroju 40x50 mm w rozstawie zgodnym z zaleceniem producenta blachy.

-pokryć dach blachą płaską powlekaną z rąbkiem stojącym

-wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej; rynny o 12 cm mocowane do deski czołowej i rury spustowe o o 10 cm, w kalenicy zamontować obróbki systemowe.  

-wymienić istniejące wyłazy drewniane na włazy typu świetlikowego.

f)przebudować ponad dachem istniejące kominy z przewodami wentylacyjno - spalinowymi. Nowe wykonać z cegły klinkierowej. Na otworach wentylacyjnych zamontować kratki stalowe - 4 szt.

g)Roboty towarzyszące i zagospodarowanie terenu

1)wykonać  instalację  uziemiającą i odgromową z prętów stalowych - montaż zwodów instalacji odgromowej pod warstwą ocieplenia w rurach osłonowych,

2)demontaż i montaż lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych, malowanie drobnych elementów stalowych

3)przebudowa istniejących opasek wokół budynku; nowe wykonać z betonowej kostki brukowej szerokości 60 cm.

4)przebudowa istniejących schodów zewnętrznych betonowych. Projektuje się schody nowe o podeście półokrągłym o promieniu 1,5 m a stopnie o wymiarach 35 na 15 cm o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

5)wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i spadku podłużnym 6 %. Szerokość podjazdu 130 cm.  Wzdłuż podjazdu wykonać bariery normatywne ze stali nierdzewnej.

6)przebudowa nawierzchni placów wewnętrznych i chodników wokół budynku - nowe nawierzchnie wykonać z betonowej kostki brukowej.

7) założenie trawników

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45421132-8 Instalowanie okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-08-31

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

      2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę  realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej, ociepleniu stropu poddasza, zagospodarowaniu terenu o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

.

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

            4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000,00, słownie: pięć tysięcy złotych

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100%

 

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2011-01-31 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

ul. Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 15 (kancelaria ogólna)

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-01-31, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

ul. Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 4

 

                     

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 17061 - 2011. Data zamieszczenia 2011-01-14

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty załącznik Nr 1 do SIWZ (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie w trybie art 22 ust 1 PZP załącznik Nr 2 do SIWZ (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót załącznik nr 4 do SIWZ (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy załącznik nr 5 do SIWZ (81.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz podwykonawców załącznik nr 6 do SIWZ (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowo_techniczna - załącznik nr 7 do SIWZ (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ (188.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do SIWZ (125.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TEŚCI SIWZ_1 (189kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TEŚCI SIWZ_2 (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TEŚCI SIWZ_3 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TEŚCI SIWZ_4 (831.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_BZP_załacznik nr 1 do protokołu z postępowania (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obliczenie punktacji w zakresie kryterium cena_załacznik nr 7 do protokołu z postępowania (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia przewodniczącego komisji przetargowej_załacznik nr 4 do protokołu z postępowania (798.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie członka komisji przetargowej_załacznik nr 5 do protokołu z postępowania (780kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie członka komisji przetargowej_załacznik nr 6 do protokołu z postępowania (742.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kierownika zamawiającego ZP-1_załacznik nr 3 do protokołu z postępowania (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej_załacznik nr 2 do protokołu z postępowania (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kamila Juśkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Juśkiewicz
Data wprowadzenia:2011-01-14 12:24:25
Opublikował:Kamila Juśkiewicz
Data publikacji:2011-01-14 12:27:31
Ostatnia zmiana:2011-03-02 14:27:30
Ilość wyświetleń:2858
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij