Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/1/2010. Nazwa zadania: Remont i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach

IGK. 340/2/2010                                                                       Mrozy, 2010-03-25

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IGK. 340/2/2010.

Nazwa zadania: Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu

 

 

GMINNE CENTRUM KULTURY W MROZACH informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINNE CENTRUM KULTURY im. Heleny Wielobyckiej

ul. MICKIEWICZA 22

05-320 Mrozy

www.kulturalnemrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Magdalena Sulich – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

(025) 75 74 479

kulturalnemrozy@wp.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

Zakład Remontowo-Budowlany I. Stępniewski

05-300 Mińsk Mazowiecki

Pl. Stary Rynek 5/33

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Zakład Remontowo-Budowlany I. Stępniewski

z siedzibą przy Pl. Stary Rynek 5/33, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

Magdalena Sulich – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mrozach

 

 

IGK. 340/1/2010

Mrozy, 2010-02-17

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/1/2010. Nazwa zadania: Remont i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Remontowo-Budowlany I. Stępniewski, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Pl. Stary Rynek 5/33

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Zakład Remontowo-Budowlany I. Stępniewski, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Pl. Stary Rynek 5/33, Chrośla otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-03-05.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              KOWIKO Wiesław Kokoszycki

 

Adres Wykonawcy:              05-430 Celestynów, ul. Lipowa 14

 

Cena oferty brutto:           447 395,34

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlegała ocenie

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.

 

Adres Wykonawcy:              03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1/15

 

Cena oferty brutto:           435 071,58

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlegała ocenie

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Zakład Remontowo-Budowlany I. Stępniewski

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, Pl. Stary Rynek 5/33

 

Cena oferty brutto:           439 301,36

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 300

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              Zakład Usługowo-Remontowy Antoni Stolarczuk

 

Adres Wykonawcy:              21-500 Biała Podlaska, ul. Skoczylasa 15

 

Cena oferty brutto:           410 512,85

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlegała ocenie

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              AMAT Zbigniew Hordyj

 

Adres Wykonawcy:              03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

 

Cena oferty brutto:           497 147,00

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlegała ocenie

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              KLIMCOP Andrzej Klimkiewicz

 

Adres Wykonawcy:              05-120 Legionowo, ul. Bałtycka 60

 

Cena oferty brutto:           603 693,23

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlegała ocenie

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              P.U-H LUX Janina i Bogusław Lejman s.j.

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 18

 

Cena oferty brutto:           607 560,00

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlegała ocenie

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz

 

Adres Wykonawcy:              08-210 Platerów, ul. Polna 3

 

Cena oferty brutto:           557 575,44

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 237

 

Lp.:                          9

Nazwa wykonawcy:              Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Frelek

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Dębowa 10

 

Cena oferty brutto:           445 477,16

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlegała ocenie

 

Lp.:                          10

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST-BUD

 

Adres Wykonawcy:              03-321 Warszawa, ul. Palestyńska 8/62

 

Cena oferty brutto:           655 569,83

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlegała ocenie

 

Lp.:                          11

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PMP s.c. Marek i Jolanta Piętka

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 11-go Listopada 12

 

Cena oferty brutto:           523 070,80

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 252

 

 

2. Działając na podstawie art. 92a  ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucW prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              KOWIKO Wiesław Kokoszycki

 

Adres Wykonawcy:              05-430 Celestynów, ul. Lipowa 14

 

Nr zadania:                   IGK. 340/1/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 59, 94, 103, 108, 119, 185, 186, 215 kosztorysu ofertowego)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.

 

Adres Wykonawcy:              03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1/15

 

Nr zadania:                   IGK. 340/1/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 218 kosztorysu ofertowego)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Zakład Usługowo-Remontowy Antoni Stolarczuk

 

Adres Wykonawcy:              21-500 Biała Podlaska, ul. Skoczylasa 15

 

Nr zadania:                   IGK. 340/1/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 218 kosztorysu ofertowego)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              AMAT Zbigniew Hordyj

 

Adres Wykonawcy:              03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

 

Nr zadania:                   IGK. 340/1/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 218 kosztorysu ofertowego)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              KLIMCOP Andrzej Klimkiewicz

 

Adres Wykonawcy:              05-120 Legionowo, ul. Błtycka 60

 

Nr zadania:                   IGK. 340/1/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 191, 202, 203 kosztorysu ofertowego)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              P.U-H LUX Janina i Bogusław Lejman s.j.

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.  Szczecińska 18

 

Nr zadania:                   IGK. 340/1/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 218 kosztorysu ofertowego)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Frelek

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Debowa 10

 

Nr zadania:                   IGK. 340/1/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 180, 192, 196, 219 kosztorysu ofertowego)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST-BUD

 

Adres Wykonawcy:              03-321 Warszawa, ul. Palestyńska 8/62

 

Nr zadania:                   IGK. 340/1/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 40, 144, 162 kosztorysu ofertowego)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

____________________________________

Dyrektor Magdalena Sulich

 

 

IGK. 340/1/2010

Mrozy, 2010-01-04

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/1/2010. Nazwa zadania: Remont i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 561 144,62 netto (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt jeden sto czterdzieści cztery 62/100) 

 

Gminne Centrum Kultury informuje, że w dniu 2010-01-04 o godzinie (11:30) odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1

KOWIKO Wiesław Kokoszycki

05-430 Celestynów, ul. Lipowa 14

366 717,49

447 395,34

nie dotyczy

2

P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.

03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1/15

356 616,05

435 071,58

nie dotyczy

3

Zakład Remontowo-Budowlany I. Stępniewski

05-300 Mińsk Mazowiecki, Pl. Stary Rynek 5/33

360 083,08

439 301,36

nie dotyczy

4

Zakład Usługowo-Remontowy Antoni Stolarczuk

21-500 Biała Podlaska, ul. Skoczylasa 15

336 485,94

410 512,85

nie dotyczy

5

AMAT Zbigniew Hordyj

03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

407 497,54

497 147,00

nie dotyczy

6

KLIMCOP Andrzej Klimkiewicz

05-120 Legionowo, ul. Błtycka 60

495 051,83

603 693,23

nie dotyczy

7

P.U-H LUX Janina i Bogusław Lejman s.j.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 18

 

498 000,00

607 560,00

nie dotyczy

8

Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz

08-210 Platerów, ul. Polna 3

457 029,05

557 575,44

nie dotyczy

9

Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Frelek

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Debowa 10

365 145,21

445 477,16

nie dotyczy

10

Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST-BUD

03-321 Warszawa, ul. Palestyńska 8/62

537 352,32

655 569,83

nie dotyczy

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PMP s.c. Marek i Jolanta Piętka

05-300 Mińsk Mazowiecki

523 070,80

523 070,80

nie dotyczy

#726

 

 

 

 

____________________________________

Dyrektor Magdalena Sulich

 

 

 

 

 

 

IGK. 340/1/2010                                                                                    Mrozy, 2010-01-29

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/1/2010. Nazwa zadania: Remont i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytań:

  1. Pozycja kosztorysu nr 185 oraz 186 posiadają zerową ilość przedmiarowa.
  2. Z pozycji nr 158 nie wynika, w jakim przedziale o jakiej średnicy wyceniać stal zbrojeniową.
  3. Pozycja 162 nie jest pozycją z dopiskiem, że jest kalkulacja własna, a skoro występuje w niej element ze stali nierdzewnej do należy by z niej usunąć nakłady związane z malowaniem farbami.
  4. Pozycje 174 i 175 powołują się na poz. Nr 176, a tymczasem p. 174 jest w „m 2” a p. 175 w „m3”  i przy tym posiadają taką samą ilość przedmiarową 90.04 – a wiec w p.175,mogło być nie uwzględnione przemnożenie przez 0,1 m grubości. Pozycje od 174 do 181 są typowymi pozycjami  występującymi w KNR, a tymczasem nie zostały wpisane podstawy wyceny. Jakie są wymiary płytek w poz. 180.  

Odpowiedzi:

Ad.1. Ze względu na zła jakość tynków na istniejących ścianach i stropie założono         skucie ich i wykonanie nowych tynków kat III / pozycja kosztorysowa nr 188 i       189/.  Dlatego też proszę o następujące poprawienie załączonych przedmiarów:    pozycja kosztorysowa 185 – 188,44 *0.9 = 169,6 m2; pozycja kosztorysowa 186             – 90.04 m2.

Ad.2. Pręty stalowe o średnicy 8 – 10 mm

Ad.3. Balustradę ze stali nierdzewnej należy wycenić indywidualnie.

Ad.4. Faktycznie - obmiar w pozycji 175 wynosi 9,0 m3. Proszę taka wartość przyjąć do wyceny kosztorysowej. W pozycji 180 proszę przyjąć do wyceny płytki o wymiarach min 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej. Brak podstaw wyceny pozycji od nr 174 do 181 nie pozbawia możliwości dokonania kalkulacji tych pozycji zgonie z warunkami przetargu. Zgodnie ze specyfikacją techniczna przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania powołanej w obmiarze robót podstawy wyceny. Ta uwaga dotyczy również wszystkich pozycji przedmiaru robót.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

____________________________________

Dyrektor Magdalena Sulich

 

 

 

 

 

IGK. 340/1/2010                                                                                    Mrozy, 2010-01-29

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/1/2010.

Nazwa zadania: Remont i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

1. Proszę o odpowiedź w sprawie foteli w sali kinowej, chodzi o rodzaj i cenę.

 

Odpowiedzi:

Ad.1. Wycenę jednostkową fotela teatralno-kinowo-widowiskowego w kosztorysie ofertowym należy przyjąć w kwocie 510,00 zł netto za sztukę.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

____________________________________

Dyrektor Magdalena Sulich

 

 

 

 

IGK. 340/1/2010                                                                                    Mrozy, 2010-01-29

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IGK. 340/1/2010.

Nazwa zadania: Remont i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

  1. Proszę o podanie dodatkowych danych dostawy i montażu krzeseł (poz. 218 przedmiaru robót):

- rodzaj materiału i kolor z jakiego mają być wykonane krzesła

- rodaj i kolor wykładziny

- które elementy krzesła mają być obite tkaniną (siedzisko, oparcie przednie i tylne)

- czy krzesła mają być miękkie, czy twarde obłożone tkaniną

- podłokietniki – twarde czy miękkie, jeżeli miękkie to gąbka czy tkanina

- rodzaj siedziska – składane czy stałe

  1. Prosimy również o podanie wymiarów szyby P2 i wysokości panela w drzwiach aluminiowych.

 

Odpowiedzi:

Ad.1. Wycenę jednostkową fotela teatralno-kinowo-widowiskowego w kosztorysie ofertowym należy przyjąć w kwocie 510,00 zł netto za sztukę.

Ad.2. Wymiary szyby P2 i wysokości panela w drzwiach aluminiowych prosżę przyjąc wg wykazu stolarki drzwiowej (w załączeniu).

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

____________________________________

Dyrektor Magdalena Sulich

 

 

 

 

 

 

 

IGK. 340/1/2010

Mrozy, 2010-01-14

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/1/2010. Nazwa zadania: Remont i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gminne Centrum Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gminne Centrum Kultury

Adres zamawiającego                Mickiewicza 22

Kod Miejscowość                        05-320 Mrozy

Telefon:                                       (25) 75 74 479

Faks:                                           (25) 75 74 479

adres strony internetowej            www.mrozy.pl; www.mrozy.bip.net.pl

adres poczty elektronicznej        gck@kulturalnemrozy.pl

Godziny urzędowania:                9:00 - 17:00 od Poniedziałku do Piątku

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl; www.mrozy.bip.net.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Gminne Centrum Kultury, Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

A/ remont ścian, sufitów i posadzek we wszystkich pomieszczeniach a w szczególności:

   - demontaż istniejącej boazerii drewnianej i z paneli drewnopodobnych i PCV,

   - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nowych ścianek działowych wg przedstawionej aranżacji wnętrz, z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej,

   - naprawa istniejących tynków, odkucie odstających i spękanych, zeskrobanie istniejącej farby,

   - wykonanie gładzi gipsowej na tynkach tradycyjnych,

   - malowanie farbami emulsyjnymi o dużej odporności na ścieranie i niezmywalnymi,

   -  wykonanie w korytarzu stropu z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym.

 

             Wykonanie remontu podłóg w wybranych pomieszczeniach - wg pozycji na rysunkach i w przedmiarach robót, a w szczególności:

   - skucie istniejących posadzek z płytek gresu oraz posadzek cementowych, rozebranie podłóg drewnianych, skucie nierówności podłoża,

   - położenie warstwy wyrównującej z betonu,

   - wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej lub gruntu dyspersyjnego [ folia w płynie itp],

    - wykonanie podkładu z betonu , ukształtowanie spadku pod rampę w korytarzu,

   - przebudowa schodów żelbetowych do garderoby.

    - położenie płytek gresowych  na zaprawie klejowej w kilku kolorach, na ścianach wykonać cokolik z płytek gresowych wys. 10 cm.

b/ wymiana stolarki drzwiowej / drewnianej z ościeżnicami drewnianym, płytowych z ościeżnicami stalowymi / na drzwi z profili z kształtowników aluminiowych oraz z płyt MDF laminowanych, o wymiarach i w ilości wg zestawienia.  Wyposażenie drzwi: zamki z wkładką bębenkową, wzmocnione klamki. Do Sali widowiskowej zastosować drzwi o izolacyjności akustycznej > 49 dB.

     Do produkcji drzwi zastosować.  

- profil aluminiowy , w kolorze brązowym,

- w drzwiach zastosować szyby bezpieczne P2, panel pełny o izolacyjności cieplnej Umax < 2,0 W/ m2K.

- szerokość profili skrzydeł i ram co najmniej 60 mm.

  Drzwi drewniane /ościeżnice i skrzydła drzwiowe/- typowe wg katalogu producentów wykonane z płyty MDF pełnej w okleinie laminowanej, wzmocnione zawiasy / pasowe - 3 szt/, i klamki.

  Zastosowano drzwi typowe o szerokości skrzydła > 80 cm , przy dwuskrzydłowych jedno skrzydło 90 cm.

  C/ przebudowanie istniejących WC, z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

-   wymiana wewnętrznej instalacji i armatury sanitarnej,   

- położenie okładzin z glazurach na ścianach w łazienkach na wysokość 2,0 m.

  D/ Remont i doposażenie Sali kinowej

  - wymiana istniejących foteli - fotele montowane w rzędzie ze wspólnym podłokietnikiem, przytwierdzone do podłogi, Tkanina standardowa - trudnozapalna, 

- dostarczenie i zamontowanie armatury nagłaśniającej i oświetleniowej wg wykazu w przedmiarze robót.

  E/ wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej: oświetleniowej, gniazd wtykowych, grzejników elektrycznych, instalacji siłowej. Roboty wykonać na podstawie własnej dokumentacji wykonawczej. Zasilanie z istniejącej tablicy rozdzielczej.

  F/ Wymiana wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej.

 

        Szczegółowy zakres i ilość robót podany jest w przedmiarze robót wykonanym na podstawie projektu budowlanego, opisu, i katalogów

         Przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania powołanej w obmiarze robót podstawy wyceny. Jednak oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru.

W wycenie należy ująć wszelkie koszty związane z zorganizowaniem i utrzymaniem zaplecza placu budowy w częściowo czynnym obiekcie.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-10-15

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

        zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

        przed upływem terminu składania ofert. 

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

        oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

        Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

        podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,

        że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

        płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

        nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie

        właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

        określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

        upływem terminu składania ofert. 

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

         pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

-  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa

         zamówień publicznych - sporządzony według wzoru druku załączonego do SIWZ (zał. nr 3)

 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

 -  Wykaz wykonanych robót budowlanych (sporządzony według wzoru załączonego do SIWZ

  - zał. nr 5) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 200 000,00 zł brutto.

-  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z

  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

  czynności oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że osoba  wskazana na kierownika budowy i kierownika robót branżowych  posiada wymagane uprawnienia  oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby  do właściwego samorządu zawodowego - sporządzony według wzoru załączonego do SIWZ (zał. nr 6). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;

- W przypadku gdy w wyżej opisanym wykazie Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował - obowiązany jest do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z

  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

  czynności oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że osoba  wskazana na kierownika budowy i kierownika robót branżowych  posiada wymagane uprawnienia  oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby  do właściwego samorządu zawodowego - sporządzony według wzoru załączonego do SIWZ (zał. nr 6). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;

- W przypadku gdy w wyżej opisanym wykazie Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował - obowiązany jest do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na

kwotę 250.000,00 zł.

 

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15.000,00  PLN, słownie: piętnaście tysięcy złotych

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100 %

#82

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-02-04 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Gminne Centrum Kultury

ul. Mickiewicza 22

05-320 Mrozy

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-04, o godz. 11:30

  w siedzibie zamawiającego

Gminne Centrum Kultury

ul. Mickiewicza 22

05-320 Mrozy

 

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

.

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 10031-2010 Data zamieszczenia 2010-01-14

 

 

 

 

 

____________________________________

Dyrektor Magdalena Sulich

 

Załączniki

Wzór umowy załącznik nr 4 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DOKUMEMTACJA_PROJEKTOWA_załącznik_nr_8_do_SIWZ (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załącznik nr 3 do SIWZ (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót_załącznik nr 2 do SIWZ (368.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót_załącznik _nr 7_do_SIWZ (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz wykonanych robót budowlanych załącznik nr 5 do SIWZ (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ_1 (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ_2 (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ_3 (176.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (144.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (603.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferty odrzucone_zp_19 (576.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert_zp-21 (858.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zbiorcze zestawienie ofert_zp_12 (878.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (563kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokół_część szczegółowa (586.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (300.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor GCK w Mrozach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2010-01-14 15:26:59
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2010-01-14 15:31:37
Ostatnia zmiana:2010-03-26 14:23:32
Ilość wyświetleń:3546
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij